Series Reference Materials Of Ores

productes

Sèrie Materials de referència de minerals

  • Reference Material For Environmental Testing

    Material de referència per a proves ambientals

    El CRM s'utilitza per al control de qualitat i calibratge d'instruments analítics en l'anàlisi de ferrotitani.També s'utilitza per a l'avaluació i verificació de la precisió dels mètodes analítics.El CRM es pot utilitzar per a la transferència del valor mesurat.

  • Reference Material For Chemical Testing

    Material de referència per a proves químiques

    El CRM s'utilitza per al control de qualitat i calibratge d'instruments analítics en anàlisi de concentrat de ferro.També s'utilitza per a l'avaluació i verificació de la precisió dels mètodes analítics.El CRM es pot utilitzar per a la transferència del valor mesurat.