Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

productes

Sèrie de materials de referència per a l'anàlisi química d'acer al carboni i acer d'aliatge

  • Certified Reference Material

    Material de referència certificat

    El CRM s'utilitza per al control de qualitat i calibratge d'instruments analítics en l'anàlisi de mineral de ferro, així com per a l'avaluació i verificació de la precisió dels mètodes analítics.El CRM es pot utilitzar per a la transferència del valor mesurat.

  • Reference Material For Physical Testing

    Material de referència per a proves físiques

    Aquests materials de referència certificats consisteixen en 16 mostres de carbó amb diferents continguts de sofre per utilitzar-les com a estàndards analítics per a anàlisis de carbó.A més del sofre, estan certificats per la seva cendra, matèria volàtil, poder calorífic, carboni, hidrogen, nitrogen i densitat relativa real.Totes les dades es mostren a la taula 1.